Меню:

Медицинские издания

-224 с. -(Медицина для вас). проф. - Минск: Беларуская навука, 2011. док. - Минск, 2011. -382 с. -(Серия "Институт психоанализа") Шифр 581123. Т. А. Зорина [и др.] ; ред. В. А. Саркисова].

ред. О. Н. Минушкин]; М-во образования и науки Рос. -176 с. Шифр 581240. -224 с. -(Медицина для вас). проф. - Минск: Беларуская навука, 2011. док. - Минск, 2011. -382 с. -(Серия "Институт психоанализа") Шифр 581123. Т. А. Зорина [и др.] ; ред. В. А. Саркисова]. -259 с. Шифр 580855. -Зап. -144 с. Шифр 581026. Шифр 580826. -39 с. Шифр 580874. Шифр 580764.

-176 с. Шифр 581240. -224 с. -(Медицина для вас). проф. - Минск: Беларуская навука, 2011. док. - Минск, 2011. -382 с. -(Серия "Институт психоанализа") Шифр 581123. Т. А. Зорина [и др.] ; ред. В. А. Саркисова]. -259 с. Шифр 580855. -Зап. -144 с. Шифр 581026. Шифр 580826. -39 с. Шифр 580874. Шифр 580764. Беларусь, Витеб. : ЭЛБИ - СПб, 2011.

Медицинские издания

Медицинские издания

проф. - Минск: Беларуская навука, 2011. док. - Минск, 2011. -382 с. -(Серия "Институт психоанализа") Шифр 581123. Т. А. Зорина [и др.] ; ред. В. А. Саркисова]. -259 с. Шифр 580855. -Зап. -144 с. Шифр 581026.

Медицинские издания

- Минск: Беларуская навука, 2011. док. - Минск, 2011. -382 с. -(Серия "Институт психоанализа") Шифр 581123. Т. А. Зорина [и др.] ; ред. В. А. Саркисова].